Drogenbos

Vast bureau van 23/02/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Elisabeth van Gelder en Josiane D'Hont

Leden vast bureau;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Vast bureau van 23/02/2021

Goedkeuren notulen

 

Besluit

Enig artikel: Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 9 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 23/02/2021

Personeel - vacantverklaring 1 voltijdse functie van

maatschappelijk werker B1-B3, contractueel - onbepaalde

duur, met aanleg van werfreserve van 1 jaar

 

Besluit

Artikel 1: 1 voltijdse functie van maatschappelijk werker B1-B3 - contractueel - onbepaalde duur - vacant te verklaren via aanwervingsprocedure, met aanleg van een werfreserve van 1 jaar.

 

Artikel 2: De aanwervingsprocedure (vergelijkende selectieproeven) bestaat uit een competentieproef (20 punten), een worksampleproef (20 punten), een verhandeling (20 punten) en een mondelinge proef (40 punten).

 

Artikel 3: De externe bekendmaking te realiseren via de webstek van Drogenbos, de lichtkrant en VDAB.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 23/02/2021

Archivaris jaarverslag 2020 - kennisname

 

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 23/02/2021

Betaalbaar stellen facturen

 

Besluit

Stelt de facturen betaalbaar.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021