Drogenbos

Vast bureau van 09/02/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Elisabeth van Gelder en Josiane D'Hont

Leden vast bureau;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Vast bureau van 09/02/2021

Goedkeuren notulen

 

Besluit

Enig artikel: Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 26 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 09/02/2021

Personeel - vacantverklaring halftijdse functie (19/38) onthaalmedewerker C1-C3 contractueel onbepaalde duur

 

Besluit

Artikel 1: 1 halftijdse (19/38) functie van onthaalmedewerker C1-C3 - contractueel - onbepaalde duur - vacant te verklaren via aanwervingsprocedure, met aanleg van een werfreserve van 1 jaar.

 

Artikel 2: De aanwervingsprocedure (vergelijkende selectieproeven) bestaat uit een competentieproef of worksampleproef (50 punten) en een mondelinge proef (50 punten).

 

Artikel 3: De externe bekendmaking te realiseren via de webstek van Drogenbos, de lichtkrant en de website van CC Consult.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 09/02/2021

Betaalbaar stellen facturen

 

Besluit

Stelt de facturen betaalbaar.

 

 

Publicatiedatum: 15/02/2021