Drogenbos

Vast bureau van 20/04/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Elisabeth van Gelder en Josiane D'Hont

Leden vast bureau;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Vast bureau van 20/04/2021

Goedkeuren notulen 6 april 2021

 

Besluit

 

Enig artikel: Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 6 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 20/04/2021

Legaat Etienne - wijziging bank

 

Besluit

 

Artikel 1:

De gelden van het Legaat Etienne zullen overgeplaatst worden naar een Belfiusrekening.

 

Artikel 2:

De financieel directeur zal instaan voor de verdere uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 20/04/2021

SVK - toezicht toepassing taalkennisvereiste

 

Besluit

 

Enig artikel:

Goedkeuring van het voorstel van antwoord van het afdelingshoofd welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 26/04/2021