Drogenbos

Vast bureau van 29/06/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Elisabeth van Gelder en Josiane D'Hont

Leden vast bureau;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Vast bureau van 29/06/2021

Goedkeuren notulen

 

Besluit

 

Enig artikel: Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 15 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 29/06/2021

Grond Grote Baan Beersel

 

Besluit

 

Enig artikel:

Opnieuw een schrijven te richten aan de VLM met volgende boodschap: "Het OCMW verwijst opnieuw naar de intrekking van de beslissing tot verkoop. Ten einde de VLM tegemoet te komen en deze kwestie te kunnen afhandelen, is het OCMW wel bereid om de werkelijk door VLM gemaakte kosten te vergoeden, dit onder alle voorbehoud naar recht."

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 29/06/2021

Goedkeuring excursie Jeugdclub

 

Besluit

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de uitstap naar JumpXL op 4 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021