Drogenbos

Vast bureau van 06/04/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Elisabeth van Gelder en Josiane D'Hont

Leden vast bureau;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Vast bureau van 06/04/2021

Goedkeuren notulen

 

Besluit

 

Enig artikel: Goedkeuren van de notulen van het vast bureau van 23 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 06/04/2021

Personeel - aanwervingsprocedure van halftijdse functie (19/38) onthaalmedewerker C1-C3, contractueel, onbepaalde duur met werfreserve van 1 jaar - vaststelling datum selectieproeven

 

Besluit

 

Enig artikel:

De selectieproeven (schriftelijk en mondeling) zullen doorgaan op dinsdag 25 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021
Overzicht punten

 

Vast bureau van 06/04/2021

Personeel: aanwervingsprocedure van 1 voltijdse maatschappelijk werker B1-B3, contractueel, onbepaalde duur met werfreserve van 1 jaar - vaststelling datum selectieproeven

 

Besluit

 

Enig artikel:

De selectieproeven (schriftelijk en mondeling) zullen doorgaan op donderdag 6 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/04/2021