Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 18/03/2024

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Valérie Van Berlamont en Marc Motmans

Raadsleden;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 18/03/2024

Goedkeuring notulen - raad 19-02-2024

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 februari 2024 dienen goedgekeurd te worden.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel: Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024