Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont, Marc Motmans, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Burgemeester Alexis Calmeyn verlaat de vergadering vanaf punt 1.

Raadslid Nassima Ahmed vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Goedkeuring notulen - raad

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel: Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Eerstelijns psychologische dienst Welzijnskoepel

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 'Eerstelijnspsychologie' Welzijnskoepel West Brabant.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Jaarverslag Sociaal verhuurkantoor 2020 - goedkeuring

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Keurt het jaarverslag 2020 van het sociaal verhuurkantoor OCMW Drogenbos goed.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Buurtrestaurant - opstart feitelijke vereniging

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Akkoord om een feitelijke vereniging buurtrestaurant Drogenbos op te richten.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Verkoop woningen Marie Collart - besluit beperking type kandidaat-kopers

 

Besluit

8 stemmen voor: Valérie Cogels, Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Marc Motmans, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

1 stem tegen: Valérie Van Berlamont

 

Enig artikel:

Er worden enkel particulieren toegelaten tot de openbare verkoop van de woningen Marie Collartstraat 84, 86, 88 en 90.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Grond Grote Baan Beersel - besluit

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Akkoord te gaan met het vragen aan de Vlaamse Landmaatschappij welke de reeds gemaakte kosten zijn zodat het OCMW eventueel kan voorstellen om, afhankelijk van het bedrag, deze kosten te vergoeden.

 

 

Publicatiedatum: 22/02/2021