Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont, Marc Motmans, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Burgemeester Alexis Calmeyn verlaat de vergadering vanaf punt 1.

Raadslid Michelle Prins vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

Raadslid Marc Motmans vervoegt de vergadering vanaf punt 8.

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

Goedkeuring notulen - raad van 17 mei 2021

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

Meerjarenplan 2020-2025 - AMJP 2021/2 - deel OCMW - vaststelling

 

Besluit

 

7 stemmen voor: Valérie Cogels, Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont en Michelle Prins

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan 2020-2025 - AMJP 2021/2 vast voor het deel OCMW.

 

Artikel 2:

Het meerjarenplan 2020-2025 - AMJP 2021/2 zal volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur via het digitaal loket worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

 

Artikel 3:

Deze beslissing en het volledige aangepaste meerjarenplan 2020-2025 - AMJP 2021/2 wordt conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

Jaarrekening 2020 - OCMW Drogenbos - vaststelling

 

Besluit

 

7 stemmen voor: Valérie Cogels, Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont en Michelle Prins

 

Artikel 1:

De bij deze beslissing gevoegde jaarrekening 2020, opgemaakt door mevrouw Lobke Dubois, financieel directeur bij de gemeente en het OCMW van Drogenbos, wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld.

 

Artikel 2:

De jaarrekening zal volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur via het digitaal loket worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

 

Artikel 3:

Deze beslissing en de jaarrekening 2020 wordt conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

Goedkeuring overeenkomst TWE in privé onderneming

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

De Raad voor Maatschappelijk welzijn is akkoord om ook TWE trajecten op te starten met privé-werkgevers en is akkoord met de overeenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

SVK OCMW Drogenbos - aanpak/toepassing taalkennisvereiste

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Aan toezicht Wonen Vlaanderen te antwoorden dat we in afwachting zijn van een advies van de dienst adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Eens het advies ontvangen zal een gemotiveerd antwoord geformuleerd worden naar toezicht Wonen Vlaanderen.

 

Artikel 2:

Het vast bureau wordt gelast met de verdere opvolging van dit dossier.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

Traject vorming woonmaatschappij - advies werkingsgebied

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Het SVK OCMW Drogenbos adviseert een werkingsgebied te vormen met Woonpunt Zennevallei. Onder andere de kleinschaligheid, de nabijheid en begeleiding van de huurders is een belangrijke factor voor SVK OCMW Drogenbos.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

Individuele arbeidsbegeleiding door Groep Intro

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de offerte van Groep Intro betreffende een samenwerking voor arbeidstrajectbegeleiding en de startdatum kan 1 september 2021 zijn.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 14/06/2021

Besluit - Erkenning Logo Zenneland VZW 2022-2027

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn ondersteunt de erkenning van Logo Zenneland vzw voor de periode 2022-2027 en belast de deskundige projectwerking met de verdere opvolging hiervan.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021