Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Marc Motmans

Raadslid;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Goedkeuring notulen - raad 15/03/2021

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Algemene vergadering Intercommunale Haviland - 16 juni 2021

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW is gemandateerd om de statutenwijziging op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3:

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Grond Grote Baan Beersel - Besluit

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Het standpunt om niet verder te gaan met de verkoop wordt behouden.

 

Artikel 2:

Akkoord om het dossier verder te laten opvolgen door een advocaat.

 

Artikel 3:

Stijn Verbeke wordt aangesteld als advocaat voor dit dossier.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Legaat Etienne

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat van het Legaat Etienne jaarlijks € 1500 voorzien zal worden om individuele of collectieve acties te financieren voor personen met een handicap. Dit vanaf 2021.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat wanneer er overgegaan wordt tot een aankoop van patrimonium kan bekeken worden of de op dat moment resterende middelen van het Legaat Etienne kunnen aangewend worden voor het meefinancieren van de aankoop.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021