Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont, Marc Motmans, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Stephanie Walravens

Algemeen directeur wnd.;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Josiane D'Hont

Raadslid;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Goedkeuring notulen - raad van 15/02/2021

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Collectieve composthoop - goedkeuring projectvoorstel en locatie

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Akkoord met het projectvoorstel buurtcomposteren.

 

Artikel 2:

Als locatie voor de compostsite wordt gekozen: Hoeve Felix Deboeck. Het akkoord voor gebruik locatie zal gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 3:

Openingsuren van de compostsite: woensdag tijdens buurtrestaurant en 1 dag in het weekend.

 

Artikel 4:

Voor de organisatie van de workshops zal aan het college van burgemeester en schepenen een akkoord gevraagd worden voor het gebruik van het VLACOkrediet.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Grond Grote Baan Beersel - Besluit

 

Dit punt werd uitgesteld met als reden: Nog geen antwoord ontvangen van VLM over het ten laste nemen van de kosten.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Samenwerkingsovereenkomst van vzw Dyzo

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

De raad is akkoord met het aangaan van een all-in samenwerkingsovereenkomst met de vzw DYZO.

 

Artikel 2:

De dienstverlening van de vzw DYZO zal ter beschikking gesteld worden van alle inwoners van Drogenbos.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Covid-19 - laptops voor OCMW-cliënten, principieel akkoord

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft zijn principieel akkoord om het project laptops OCMW cliënten op te starten.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft zijn principieel akkoord om in overleg te gaan met de gemeente voor opstart BEEGO begeleiding.

 

Artikel 3:

Het vast bureau wordt gelast met de verdere uitvoering van het project.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021