Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Valérie Van Berlamont, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Stephanie Walravens

Algemeen directeur wnd.;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Nassima Ahmed en Marc Motmans

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Goedkeuring notulen - raad 19 april 2021

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Algemene vergadering Haviland - 16 juni 2021

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 16 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3:

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Jaarrapport 2021 - kennisname

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Verkoop woningen Marie Collart - goedkeuring verkoopsvoorwaarden

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Goedkeuring van ontwerp verkoopsvoorwaarden mits toevoeging van Sonja Dedoncker als vertegenwoordiger van het OCMW Drogenbos.

 

Artikel 2:

Er zal bij de notaris bevraagd worden of in deze verkoopsvoorwaarden dient opgenomen te worden dat de verkoop niet kan doorgaan indien de biedingen onder de schattingsprijs zijn. Indien noodzakelijk, zal dit opgenomen worden in de verkoopsvoorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021