Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 18/01/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Marc Motmans

Raadslid;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 18/01/2021

Goedkeuren notulen Raad van 10 december 2020

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2020 dienen goedgekeurd te worden.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel: Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 18/01/2021

Grond Grote Baan Beersel - besluit

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 om de grond Grote Baan te Beersel te verkopen volgens het advies van Agentschap Binnenlands Bestuur.

De aanbieding van een onroerend goed aan de Vlaamse Grondenbank in het kader van het recht van voorkeur op datum van 03 augustus 2020.

Het schrijven van de Vlaamse Landmaatschappij de dato 01 oktober 2020 (via mail) ter aanvaarding van het bod.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 om het besluit tot verkoop van de grond gelegen Grote Baan te Beersel in te trekken en de piste van een mogelijke verhuur van de grond verder te bekijken.

Het antwoord van de Vlaamse Landmaatschappij de dato 22 december 2020.

 

Feiten en context

In het schrijven van de Vlaamse Landmaatschappij wordt gesteld dat:

         voor de grond op 30 september 2020 en verkoop tot stand gekomen is door aanvaarding van het recht van voorkeur aangeboden op 3 augustus 2020;

         de ontwerpakte reeds opgemaakt werd, de kosten gemaakt ter voorbereiding van de akte ten laste zullen gelegd worden van de Vlaams Landmaatschappij;

         in dit stadium is het dan niet meer mogelijk om op de tot stand gekomen verkoop terug te komen en men verzoekt onze medewerking te verlenen aan het verlijden van de akte.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet besluiten wat verder te doen met dit dossier. Toch verkopen? Juridisch dossier van maken (opmerking: hier zijn kosten aan verbonden)?

Financiële gevolgen

 

Exploitatiebudget

Opmerkingen

Kosten juridisch advies

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Akkoord om juridisch advies te vragen voor het dossier grond Grote Baan te Beersel.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 18/01/2021

Poetsdienst - nieuwe cliënten - besluit

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

Er wordt aan de raad gevraagd of er nog nieuwe cliënten aangenomen worden voor de poetsdienst of is het de bedoeling om geen nieuwe cliënten aan te nemen i.k.v. uitdoving poetsdienst.

Mevrouw Elisabeth van Gelder geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat wanneer mensen zich in een noodsituatie bevinden en niet kunnen geholpen worden via het systeem van dienstencheques er moet bekeken worden in welke mate het OCMW kan helpen.

De vraag die aan de raad voor maatschappelijk welzijn gesteld wordt is:

1)     Er worden geen nieuwe cliënten aangenomen voor de poetsdienst.

2)     Inwoners die zich in een noodsituatie bevinden en die niet kunnen geholpen worden op een andere manier, daarvan wordt het dossier onderzocht en aan het vast bureau voorgelegd. Er zal nagegaan worden of en hoe het OCMW kan helpen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Er worden geen nieuwe cliënten aangenomen voor de poetsdienst.

 

Artikel 2:

Inwoners die zich in een noodsituatie bevinden en die niet kunnen geholpen worden op een andere manier, daarvan wordt het dossier onderzocht en aan het vast bureau voorgelegd. Er zal nagegaan worden of en hoe het OCMW kan helpen.

 

 

Publicatiedatum: 04/03/2021