Drogenbos

Gemeenteraad van 21/03/2024

Om 19:30 uur.

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 15/02/2024

 

Publicatiedatum: 13/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Kennisname - Vervanging van een raadslid

 

Publicatiedatum: 13/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten

 

Publicatiedatum: 13/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Besluit - vzw Museum Felix De Boeck - Vervanging

 

Publicatiedatum: 13/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Besluit - Reglement op het maken van de verkiezing

 

Publicatiedatum: 13/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Besluit - Reglement toekenning eretitels mandatari

 

Publicatiedatum: 13/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Openbare verkoop woning

 

Publicatiedatum: 13/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Retributiereglement Burgerzaken - Aanpassing

 

Publicatiedatum: 13/03/2024