Drogenbos

Gemeenteraad van 21/03/2024

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Nahyd Meskini, José Lefever en Sabrina Pauwels

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Jonathan Adriaens en Françoise Leguet

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Marc Vettori

Schepen;

Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

Raadsleden;

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 15/02/2024

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag dd. 15 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Kennisname - Vervanging van een raadslid

Kennisname - Vervanging van een raadslid - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten

Goedkeuring toetredingsovereenkomst tot perceel 1 en 3 van de Raamovereenkomsten voor Telecommunicatiediensten.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Besluit - vzw Museum Felix De Boeck - Vervanging

Besluit - Vervanging afgevaardigde in de Algemene Vergadering vzw Museum Felix De Boeck

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Besluit - Reglement op het maken van de verkiezing

Besluit - Reglement op het maken van de verkiezingspropaganda n.a.v. de gelijktijdige Europese, federale en regionale verkiezingen van 9 juni 2024

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Besluit - Reglement toekenning eretitels mandatari

Besluit - Reglement toekenning eretitels mandatarissen

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Openbare verkoop woning

De gemeenteraad beslist om de prijs en de voorwaarden voor de verkoop van het onroerend goed via het biedingsplatform Biddit goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad van 21/03/2024

Retributiereglement Burgerzaken - Aanpassing

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het retributiereglement Burgerzaken goed.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024