Drogenbos

Gemeenteraad van 25/02/2021

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Myriam Claessens, Nahyd Meskini en José Lefever

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Marc Vettori

Schepen;

 

Raadslid Jean Paul Grenier vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 21 januari 2021

 

Besluit

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, Philippe Queroles, Grégory Boen, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

1 onthouding: José Lefever

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 21 januari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Bekrachtiging burgemeesterbesluit en protocol

 

Besluit

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Philippe Queroles, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart en Myriam Essiaf

2 onthoudingen: Grégory Boen en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

Het besluit van de burgemeester betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie, zoals als bijlage toegevoegd, met voornoemd protocol worden bekrachtigd door de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Invoering van de stadstol in Brussel Hoofdstedelijk Gewest

 

Dit punt werd uitgesteld met als reden: Dit punt dient besproken te worden tijdens de plenaire vergadering op 03/03/2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Aanduiding vertegenwoordigers PEVA De Krabbers

 

Besluit

Na geheime stemming:

7 stemmen voor

9 onthoudingen

 

Artikel 1:

Voor de Raad van Bestuur wordt, vanuit de fractie UF, dhr. Adriaens Jonathan  als vertegenwoordiger aangeduid binnen de Raad van Bestuur van PEVA-VZW De Krabbers.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Gebruik Sporthall zomer 2021 door PEVA De Krabbers

 

Besluit

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen schrijft de vzw-PEVA Sporthall aan betreffende het gebruik van de Sporthall tijdens juli en augustus 2021 door de vzw-PEVA De Krabbers.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Buurtrestaurant - opstart feitelijke vereniging

 

Besluit

9 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, José Lefever, Philippe Queroles, Sonia Ericx, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers en André De Maere

7 stemmen tegen: Nahyd Meskini, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Steve Roobaert, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Enig artikel:

Akkoord om een feitelijke vereniging buurtrestaurant Drogenbos op te richten.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Erfpachtovereenkomst HS-cabine (projectgrond PPS)

 

Besluit

9 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, José Lefever, Philippe Queroles, Sonia Ericx, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers en André De Maere

7 stemmen tegen: Nahyd Meskini, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Steve Roobaert, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het ontwerp van de onderhandse erfpachtovereenkomst goed en geeft de goedkeuring om de erfpachtovereenkomst te sluiten met Iverlek in functie van de geplande hoogspanningscabine en de omschrijving van de ondergrondse erfdienstbaarheid voor de leidingen naar de cabine over gemeente-eigendom.

 

Artikel 2:

Notaris Hendrik Schavemaker, met kantoor te 1620 Drogenbos - Kuikenstraat 36, wordt aangesteld om de authentieke akte van deze overeenkomst te verlijden.

 

Artikel 3:

Ontslaat de hypotheekbewaarder ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de erfpachtovereenkomst in zijn registers.

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2021