Drogenbos

Gemeenteraad van 21/01/2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Kennisname project collectieve composthoop

 

Publicatiedatum: 11/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 10 december 2020

 

Publicatiedatum: 11/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Belastingreglement op de aanvullende personenbelasting -

aanslagjaar 2021

 

Publicatiedatum: 11/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Belastingreglement gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2021

 

Publicatiedatum: 11/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Raamovereenkomst - serververnieuwing - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Publicatiedatum: 11/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Beheersovereenkomst gebruik gronden - Weidestraat

 

Publicatiedatum: 11/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit Concessie- & Samenwerkingsovereenkomst

Infano 2021 - Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/01/2021