Drogenbos

Gemeenteraad van 20/05/2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 22 april 2021

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Kennisname organisatiebeheersing - jaarrapport

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Kerkfabriek Sint-Niklaas - Budget 2021

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Kerkfabriek Sint Niklaas - Jaarrekening 2020

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - TMVW ov - Algemene jaarvergadering - 18 juni 2021 - Goedkeuring agenda

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Intradura – Statutair gewone algemene vergadering – 16 juni 2021

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - ERSV Vlaams-Brabant vzw - Buitengewone Algemene vergadering -  23 juni 2021 - Goedkeuring agenda

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Ontslagname afgevaardigde in de Raad van Bestuur van de vzw Museum Felix De Boeck - Mevrouw Nahyd Meskini

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - De Lijn - Algemene vergadering van aandeelhouders - 25 mei 2021

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit Samenwerkingsovereenkomst Haviland - Extern participatief traject klimaatactieplan.

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit: gedeeltelijk verleggen voetweg nr.25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en te 1620 Drogenbos. Voorlopige vaststelling

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit: Motie UF: betreffende de correcte interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse overheid.

 

Publicatiedatum: 22/06/2021