Drogenbos

Gemeenteraad van 22/04/2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit: Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 18 maart 2021

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Haviland Intercommunale IgSv - Gewone algemene vergadering - 16 juni 2021 - Goedkeuring statutenwijziging

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Haviland Intercommunale IGSV - Gewone algemene vergadering - 16 juni 2021 - Goedkeuring agendapunten

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - cvba Zefier - Gewone algemene vergadering - 10  juni 2021

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 18 juni 2021

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - TMVS dv - Algemene vergadering - 15 juni 2021 - Goedkeuring agenda en agendapunten

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Kennisneming beslissing Iverlek en overige te verrichten formaliteiten m.b.t. de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit. Retributiereglement op grafconcessies begraafplaats

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Huishoudelijk reglement op de begraafplaats-aanpassing

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit: Gebruikersreglement en tarieven gemeentelijke zalen voor

erkende verenigingen van de gemeente Drogenbos

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Samenwerkingsovereenkomst Ferm huishoudhulp - gemeentebestuur Drogenbos i.k.v. uitbating strijkatelier

 

Publicatiedatum: 13/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Kennisname - Agenda algemene vergadering  PEVA-VZW de Krabbers 29.04.2021

 

Publicatiedatum: 13/04/2021