Drogenbos

Gemeenteraad van 01/07/2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 20 mei 2021

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Ontslagname raadslid - Mevrouw Cindy Ceuleers

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Kennisname - Vervanging van een raadslid - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Erkenning Logo Zenneland VZW 2022-2027

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Organisatiebeheersing - Algemeen kader - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Samenwerking Groep Intro - Jobatelier

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Gemeentelijke Holding NV in vereffening - Goedkeuring agenda - Algemene Vergadering 30 juni 2021 - Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 14 juni 2021

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Nederlandstalige basisschool - Aanpassing schoolreglement

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Jaarrekening 2020 - gemeentebestuur Drogenbos - vaststelling

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - jaarrekening 2020 - gemeentebestuur Drogenbos - goedkeuring deel OCMW

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Meerjarenplan 2020-2025 - AMJP 2021/2 - deel gemeente - vaststelling

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Meerjarenplan 2020-2025 - AMJP 2021/2 - deel OCMW - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit: gedeeltelijk verleggen voetweg nr.25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en te 1620 Drogenbos. Voorlopige vaststelling

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit. Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Kennisname Strategisch Veiligheids- en Preventieplan

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - Gebruikersreglement en tariefreglement

Voetbalinfrastructuur Bosstraat

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit: Goedkeuring uitbetaling subsidies 2021 Krabbers

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van de vaccinatiecentra Zennevallei en aanstelling vertegenwoordiger beheerscomité

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 01/07/2021

Besluit: Motie namens MR en Défi - Neutraliteit

 

Publicatiedatum: 05/07/2021