Drogenbos

Gemeenteraad van 18/01/2024

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

José Lefever, Marc Vettori en Sabrina Pauwels

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Nahyd Meskini

Schepen;

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Goedkeuring notulen gemeenteraad - 21/12/2023

De gemeenteraad keurt de notulen goed van 21 december 2023 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Retributiereglement Burgerzaken - Aanpassing

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: De toevoeging van dit punt werd verworpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Kennisname - Vervanging van een raadslid

Kennisname - Vervanging van een raadslid - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Besluit - Gemeentelijke basisscholen - Franstalige

Besluit - Gemeentelijke basisscholen - Franstalige basisschool - Nederlandstalige basisschool - Sneeuwklassen van 13 januari 2024 t.e.m. 19 januari 2024 - Gemeentelijke participatie in de onkosten per leerling - Vaststelling van de vergoeding voor de begeleidende leerkrachten - Schooljaar 2023-2024

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Besluit - Intentieverklaring traject optimalisatie

De gemeente Drogenbos zal geen afwijkingsaanvraag indienen bij de Vlaamse Regering daar zij reeds conform is met de regiovorming.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Samenwerkingsovereenkomst camera sluikstort

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Recente informatie geeft aan dat de volledige uitrol op korte termijn niet realiseerbaar is.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Aanstellen GAS-vaststeller

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Recente informatie geeft aan dat de volledige uitrol op korte termijn niet realiseerbaar is.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Vastgoedinformatieplatform en retributiereglement

Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement  vastgoedinformatie – goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Besluit - Samenwerkingsprotocol Infano

Het samenwerkingsprotocol tussen de gemeente Drogenbos en een VZW betreffende de uitbating van een tijdelijke kinderopvang aan het Frankveld wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Aanduiding vertegenwoordigers PEVA-vzw de Krabbers

Mevrouw Sabrina Pauwels wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente als categorie A lid van de algemene vergadering van PEVA-VZW de Krabbers.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Kennisname - Agenda algemene vergadering Krabbers

De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van PEVA-VZW de Krabbers van vrijdag 2 februari 2024.

 

Publicatiedatum: 23/01/2024