Drogenbos

Schepencollege van 11/03/2024

Tegenwoordig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori en Sabrina Pauwels

Schepenen;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Goedkeuring notulen van 04 maart 2024

Het college keurt de notulen van 04 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Dagorde gemeenteraad 21 maart 2024

Het college keurt de dagorde van de eerstvolgende gemeenteraad goed.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Memorandum 2024 - Vlaamse Randregio

Memorandum Toekomstforum ikv 'dossier vlaamse randregio'.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Kennisname - Informatieveiligheid

Kennisname jaarverslag 2023, verslagen informatieveiligheidscel 2023 en incidentenregister 2023

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Besluit - Positionering aanplakborden - Gelijktijd

Besluit - Positionering aanplakborden - Gelijktijdige Europese, federale en regionale verkiezingen - 9 juni 2024

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Besluit - Gemeentelijke basisschool - Frans taalst

Besluit - Gemeentelijke basisschool - Frans taalstelsel - Tijdelijke aanstelling van een onderwijzer

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Aanstelling jobstudent administratie 2024

Aanstelling van een jobstudent administratie voor de maand augustus 2024

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Vrijwilligers middagtoezicht

Aanstelling van een vrijwilliger in de gemeentelijke basisschool Frans taalstelsel.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Lijst aanrekeningen - goedkeuring

Goedkeuring betaalbaarstelling aanrekeningen college van 11 maart 2024 (aanrekening  2024/376 tot en met 2024/417)

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Lijst bestelbonnen

Goedkeuring bestelbon 2024/166 tot en met 2024/181 op het college van 11 maart 2024.

+ verbintenis 2024/537, 2024/538 en 2024/539

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Overzichtslijst op te maken dwangbevelen

Kennisname overzichtslijst op te maken dwangbevelen.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Gemeenmaking afsluiting PPS Centrum

Gemeenmaking afsluiting project PPS Centrum en Brouwerijstraat 31.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Eenmalig gebruik - Lokaal Passage - Bouge

Eenmalig gebruik van een gemeentelijk lokaal in de Passage door de erkende vereniging "Bouge à Drogenbos" voor het organiseren van een kinderopvang.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Varia briefwisseling

Varia/briefwisseling

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Werfinrichting

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het werfinrichtingsplan goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

plaatsen wegwijzers Drie Fonteinenstraat

betreft vraag tot het plaatsen van wegwijzer F29

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Bespreking Parkenparade 10-12 mei 2024

Het evenement Parkenparade Middeleeuwen wordt besproken.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Aankondiging - Ophaling Repair Café 16.3.24

Aanvraag Repair Café - Aankondiging ophaling elektro en huisraad via geluidsinstallatie op 16 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Affiche en parcours Jogging 5/5/2024

Voorstel affiche en parcours Jogging Drogenbos op zondag 5.5.2024

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Bespreking evenement Kerstmagie

Het evenement Kerstmagie wordt besproken

 

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 11/03/2024

Eagle.be aanvraag - Filmopname 16.3.24

Eagle.be aanvraag - film opname - Parkeerverbod Kerkstraat 16.03.2024

 

Publicatiedatum: 11/03/2024