Drogenbos

Schepencollege van 26/02/2024

Tegenwoordig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori en Sabrina Pauwels

Schepenen;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Schepen Nahyd Meskini vervoegt de vergadering vanaf punt 5.

Schepen Nahyd Meskini verlaat de vergadering vanaf punt 8.

Schepen Nahyd Meskini vervoegt de vergadering vanaf punt 19.

 

Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Goedkeuring notulen van 19 februari 2024

Het college keurt de notulen van 19 februari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Kennisname - Jaarverslag archivaris 2023

Kennisname van het archiefbeheer 2023

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Kennisname - Voetbaldossier - Verbroedering Beerse

voetbaldossier

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Principebeslissing jobstudenten 2024

Principebeslissing jobstudenten 2024

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Poetshulp - vervangingscontract

Aanstelling van een poetshulp met vervangingscontract

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Lijst aanrekeningen - goedkeuring

Goedkeuring betaalbaarstelling aanrekeningen college van 26 februari 2024 (aanrekening 2023/2984 tot en met 2023/2986 en 2024/282 tot en met 2024/331)

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Lijst bestelbonnen

Goedkeuring bestelbon 2024/134 tot en met 2024/158 op het college van 26 februari 2024 + verbintenis 2024/133

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

OMV 37/23 - OMV_2022098010

Omgevingsvergunning  OMV_2022098010

 

Dossier:      OMV 37/23

 

Alle informatie over deze omgevingsvergunning is terug te vinden op https://www.drogenbos.be/nl/omgevingsvergunning-bekendmakingen.’

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

OMV 50/23 - OMV_2023138886

Omgevingsvergunning  OMV_2023138886

 

Dossier:      OMV 50/23

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 26 februari 2024 beslist om de aanvraag te weigeren.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Voorkooprecht

Het CBS heeft beslist om het voorkooprecht van het dossiernr.: 168698 niet uit te oefenen.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Ambtshalve schrapping

Ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Flyer opendeurdag Passage

Het college neemt kennis van de affiche en van het programma van de opendeurdag van de Passage, georganiseerd op vrijdagavond 26 april tijdens de lenteavondmarkt.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Varia / Briefwisseling

Varia / Briefwisseling

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Wegmarkeringen

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de wegmarkeringen uit te voeren.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Aanstelling expert Grote Baan 283-289

Waterschade kelders woningen gelegen te Grote Baan 283-289. Het college beslist van voorlopig geen expert aan te stellen. De bewoners dienen hun eigen verzekering aan te spreken.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Carnavalstoet - GBS de Wonderwijzer 8/3/24

Aanvraag Eagle.be - Carnavalstoet GBS de Wonderwijzer op 08/03/2024

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Gebruik gemeentelijk lokaal - Bouge - 02-05/04

Aanvraag gebruik gemeentelijke zaal door de erkende vereniging Bouge à Drogenbos van 02 april tem 05 april.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Actie preventie darmkanker

Tijdens de maand april 2024 zal de gemeente Drogenbos het bevolkingsonderzoek voor dikkedarmkankerscreening actief bekendmaken aan de inwoners van Drogenbos en oproepen tot participatie aan de test.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 26/02/2024

Actie 29 mei Generatie Rookvrij

nvt

 

Publicatiedatum: 28/02/2024