Drogenbos

Schepencollege van 15/01/2024

Tegenwoordig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori en Sabrina Pauwels

Schepenen;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Goedkeuring notulen van 8 januari 2024

Het college keurt de notulen goed van 8 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Vollebier - Calichezap - Handelshuurovereenkomst

Aanstelling GD&A voor opstart juridisch dossier tegen Vollebier bv.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

IT beheer 2024

Goedkeuring gunning voor de aanstelling van IT dienstverlening binnen de gemeente/OCMW.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Kennisname besluiten algemeen directeur

Het schepencollege neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 01 september 2023 tem 31 december 2023.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Lijst aanrekeningen - goedkeuring

Goedkeuring betaalbaarstelling aanrekeningen college van 15 Januari 2024 (aanrekening 2023/2852 tot en met 2023/2914)

 

Goedkeuring betaalbaarstelling aanrekeningen college van 15 Januari 2024 (aanrekening 2024/1 tot en met 2024/19)

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Lijst bestelbonnen

Goedkeuring bestelbon 2024/1 tot en met 2024/55 op het college van 15 Januari 2024

Lijst verbintenissen 2024/1-2024/2-2024/23-2024/24-2024/25-2024/28

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Inrichting archief en feestzaal

Het college keurt de definitieve oplevering goed voor het dossier "Inrichting archief en feestzaal".

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

SECAP

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Toelichting ambtenaar noodzakelijk.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

OMV 47/23 - OMV_2023135979

Omgevingsvergunning  OMV_2023135979

 

Dossier:      OMV 47/23

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist in de zitting van 15 januari 2024 om de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

OMV 58/23 - OMV_OMV_2023172887

Omgevingsvergunning  OMV_2023172887

 

Dossier:      OMV 58/23

 

Alle informatie over deze omgevingsvergunning is terug te vinden op https://www.drogenbos.be/nl/omgevingsvergunning-bekendmakingen.’

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Vergunningsaanvraag #24_001

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vergunningsaanvraag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Vergunningsaanvraag #24_002

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vergunningsaanvraag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Kennisname verslag stuurgroep 05/12/2023

NVT

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

PPS Centrum buurtcentrum: elektriciteitsplan

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Verder bespreking door bevoegde dienst en schepen.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Retributiereglement Burgerzaken - Aanpassing

//

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Zaai een bloemakker

Het college van burgenmeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de actie zaai een bloemakker en zal 400 zakjes bloemenzaad bestellen.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Camera sluikstort

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het principe van het uitbesteden van cameratoezicht voor sluikstorten en de opvolging ervan, aan Intradura en Haviland.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Projectfiche Haviland regenwaterton

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de projectfiche van Haviland: Regenwaterton, en tekent hierop niet in.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Zwembad Rode - Terugbetaling tussenkomst

Drogenbossenaars die tussen 01 april 2023 en 15 december 2023 in het Wauterbos zwembad in Sint-Genesius-Rode zijn gaan zwemmen en niet hebben kunnen genieten van een voordelig tarief, kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling. Aanvragen kunnen ingediend worden via het online formulier tot 29.02.2024 met de nodige betaalbewijzen.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Varia / Briefwisseling

Varia / Briefwisseling

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Spaghetti-festijn - Le Petit Chemin - 8.3.2024

Huren van de gemeentelijke zaal "De Regenboog" voor een spaghetti-festijn, georganiseerd door de basisschool "Le Petit Chemin" op vrijdag 8 maart 2024.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Materiaal - Wafel-en Pannenkoekenbak 25/02

Uitlenen materiaal voor de wafel-en pannenkoekenbak van de GBS de Wonderwijzer op 25/02/24.

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Traject rommelmarkt 2024

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Bevoegde schepen brkijkt dit met de diensten.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 15/01/2024

Affiche - Huis aan huis Lenteavondmarkt 2024

Voorstel affiche & huis-aan-huis Lenteavondmarkt 2024

 

Publicatiedatum: 18/01/2024