Drogenbos

Schepencollege van 29/01/2024

Tegenwoordig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori en Sabrina Pauwels

Schepenen;

Nathalie Dubois

Algemeen directeur wnd.;

 

Afwezig:

 

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Goedkeuring notulen van 22 januari 2024

Het college keurt de notulen goed van 22 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Terbeschikkingstelling voetbalinfrastructuur

Kennisname PV van opening - Terbeschikkingstelling voetbalinfrastructuur

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Aanstelling van een kandidaat-gemeenschapswacht

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Toelichting van de administratie noodzakelijk.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Lijst aanrekeningen - goedkeuring

 

Goedkeuring betaalbaarstelling aanrekeningen college van 29 Januari 2024 (aanrekening 2023/2946 tot en met 2023/2963)

 

Goedkeuring betaalbaarstelling aanrekeningen college van 29 Januari 2024 (aanrekening 2024/101 tot en met 2024/114)

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Lijst bestelbonnen

Goedkeuring bestelbon 2024/76 tot en met 2024/90 op het college van 29 Januari 2024

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Belasting verspreiding drukwerk

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 2, aanslagjaar 2023, van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk voor een bedrag van € 2.836,16.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Verblijfsbelasting

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier 2, aanslagjaar 2023, van de verblijfsbelasting voor een bedrag van € 14.806,00 op het college van 29 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

SECAP

Het college van burgemeester en schepenen keurt het klimaatactieplan 2024-2030 goed.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Inname openbaar domein

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Onvolledig dossier

 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Aanvraag mindervalidenplaats

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvraag tot het creëren van een mindervalidenplaats, niet goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Vergunningsaanvraag #24_009

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vergunningsaanvraag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Vergunningsaanvraag #24_010

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vergunningsaanvraag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Vergunningsaanvraag #24_011

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vergunningsaanvraag goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Ambtshalve schrapping

Ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Ambtshalve schrapping

Ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Ambtshalve schrapping

Ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Ambtshalve schrapping

Ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Ambtshalve schrapping

Ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Schepencollege van 29/01/2024

Varia / Briefwisseling

Varia / Briefwisseling

 

Publicatiedatum: 30/01/2024